Konferenser och utbildningar i Norden

Konferenser och utbildningar i Norden

När det kommer till konferenser och utbildningar inom olika arbets-områden så är utbudet i Sverige och norden stort. Det finns utbildande konferenser att besöka inom flera olika arbetsområden. Det kan vara viktigt och givande att besöka en konferens som riktar in sig på ens egna arbetsområde för att man på bästa sätt ska kunna utvecklas inom just sitt arbetsområde.

Jobbar man exempelvis inom vården så kan man få givande tips och knyta kontakter med andra inom samma bransch om man besöker en utbildande konferens inom just vårdarbete. Jobbar man i skola, med mat eller kanske teknik så finns det också mycket att lära sig för att kunna utvecklas på just sitt arbete och därför är det bra att lyssna och samtala med andra inom samma arbetsområde. Ta med kollegorna på konferenser, kurser eller utbildningar inom just ert arbetsområde för att på så sätt få verktyg och kunskap för att få den bästa arbetsmiljön möjligt. Olika utbildande kurser finns det många av både här i Sverige men också i resten av norden.

Viktiga utbildande konferenser

Äldreomsorgsdagarna 2018

Äldreomsorgsdagarna som av många även kallas för ÄO-dagarna är en konferens för alla som jobbar inom äldreomsorgen. Målet med konferensen är att utbilda de som redan jobbar inom vården så att de ska få nya idéer vilket ska resultera till att bland annat arbetsmiljön ska kunna bli bättre. Föreläsare kommer och pratar om äldreomsorgen. Det är alltså en konferens som ska hjälpa de inom våren att bli bättre på sina jobb och utvecklas i arbetet och göra livet bättre för de äldre samtidigt som man som vårdarbetare har stor chans att knyta kontakter med andra människor som jobbar med samma arbete. ÄO-dagarna hålls två dagar på Älvsjömässan i oktober månad. Det kostar 4190 kronor (något dyrare om man bokar efter 28 juni) att delta och då ingår lunch för båda dagarna samt kaffe.Den nya förskolans läroplan är en utbildande konferens som hålls under våren på flera ställen runt om i Sverige där bl.a. Stockholm, Östersund och Karlskrona. Det är en tre timmars kurs som går igenom förändringarna i läroplanen inom förskolan (som kommer börja gälla 1 juli 2019) vilket är väldigt viktigt att ha koll på om man arbetar inom förskolan. Bra att boka in kursen med de man arbetar med så alla kollegorna har koll på vad som gäller när den nya läroplanen börjar gälla. Priset är 690 kronor per person och då ingår det även fika i form av smörgås och kaffe.

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen är en utbildande konferens i Trondheim i Norge som är viktigt att gå på om man är engagerad i lärande så som högskolepedagogik och interaktivt lärande. Konferensen hålls två dagar i Maj månad.SMiDs årsmøde är en utbildade konferens. 2018 hölls konferensen eller årsmötet som de själva kallar det under två dagar i november månad i Middelfart som ligger i Syd Danmark. Det som diskuterades var digital teknologi och relationen mellan media och kommunikationsforskare. SMiDs årsmøde är en viktigt och utbildande konferens för de som är intresserade av forskningen inom media och kommunikationsvetenskap.

Rasmus