Floating blir alltmer populärt

Floating blir alltmer populärt

Floating sker i en speciell tank som kallas för floatingtank. En sådan används för att skärma av yttre sinnesuttryck i syfte att primärt lindra stressymptom och kronisk smärta men det ska även hjälpa mot sömnstörningar.

I en floatingtank blir man tyngdlös och kroppen slappnar av på ett sätt som är svårt att göra i vanliga fall. När man befinner sig i tanken så kommer blodcirkulationen i spända och smärtande muskler att öka och hjärnan kommer att producera välgörande signalsubstanser som serotonin och tillväxthormoner. Ämnen som är bra för immunförsvaret produceras och vitaliseringshormonet prolaktin produceras samtidigt som stresshormonet adrenalin och noradrenalin kommer minska drastiskt. Floating finns på vissa spa-anläggningar.

En djupavslappning träder in

När man befinner sig i floatingtanken kommer man bli djupt avslappnad och det efterliknar den djupsömn som man får under nattsömnen. Många som provat på floating under mörker och total tystnad säger att en timme i tanken motsvarar cirka 6 timmars sömn. Om man vill att effekterna av floating ska hålla i sig i vardagen bör man vänja in kroppen. Om man utövar floating 3–4 gånger i veckan under en 4 veckors period så har man vant in kroppen och förhoppningsvis ska stresshormonerna vara lägre även i vardagen nu och de goda ämnena och hormonerna vara högre. För att sedan underhålla detta bör man utöva floating minst 1 gång i månaden efter invänjningen. Det har bedrivits mycket forskning om denna tekniks effekter och det som är lite kul är att det är Karlstad Universitet som är ledande inom forskning kring denna teknik som kallas för R.E.S.T, Restricted Environmental Stimulation Technique. Som jag nämnde i början så blir man viktlös och detta har att göra med hur tanken har fyllts. Tanken är till 25 procent fylld med vatten som berikats med ett salt som heter Epsomsalt. Det ska vara mellan 35–43 procents salthalt och det är detta som gör att det känns som att man är viktlös, vilket såklart är en stor del i hela upplevelsen.

En djupavslappning träder in

En behandling i detalj

När man ska genomföra en behandling så kommer man få rummet där tanken är helt för sig själv. Man duschar och byter om innan man öppnar locket till tanken och lägger sig i vattnet. Vattnet brukar vara 35 grader varmt. När man lagt sig så ska man stänga locket, det är alltså definitivt inget för den som lider av klaustrofobi. Här ska man sedan ligga i cirka 50 minuter och man kan välja att ha musik på om man vill. Inne i tanken så finns det en knapp som styr hur ljust det är inne i tanken och om man vill få ut så mycket som möjligt ur behandlingen så bör det vara helt släckt. Detta styr du själv. Medan man flyter omkring så brukar användare beskriva det som om tid och rum försvinner. Det enda man ska göra är att slappna av, vilket kommer att ske av sig självt. Floating har med åren blivit alltmer populärt och börjar nu att bre ut sig på de spaanläggningar som finns runt om i Sverige.

Rasmus