Dagligt arkivdecember 26, 2018

Floating blir alltmer populärt

Floating sker i en speciell tank som kallas för floatingtank. En sådan används för att skärma av yttre sinnesuttryck i syfte att primärt lindra stressymptom och kronisk smärta men det ska även hjälpa mot sömnstörningar.